Trilingual Website    ---     Sau ua 3 yam lus    ---     Site trilingue 

Hmong Contemporary Issues
Hmoob cov Xwm Txheej rau Tiam no
Les Problématiques contemporaines des HmongA Price Has to Be Paid
Yuav Tau Them Tus Nqi

Tau ntev los, ib tug tub hluas tau nyiam nyiam kuv tag nws siab nws ntsws,
Tos tos kuv txhua hnub txhua hmo.

Kuv tau khiav nws mus, tseg nws nyob tib leeg ces nws thiaj li mus ua nws lub neej lawm.

Sij hawm dhia mus, kuv txawj xav tuaj,
Xya xyoo tom qab, nws tuaj saib kuv hauv kuv tus npau suav,
Kuv rov ras hlo txog nws ces nco nco nws tau ob, peb hnub, khuv xim kawg,
Tau ntau ntau xyoo, wb nyias ua nyias neej, nyob tib lub teb chaws,
Kuv tseem nyiam nws, txawm tuaj deb nco xwb,
Nws li ces kuv tsis paub,
Kuv lub siab tej zaum quaj khuv xim,
Thaum kev hlub ploj zuj zus hauv kuv lub neej.


Yeej muaj tiag nyob hauv cov dab neeg sib hlub,
Kuv yeej, nws swb, vim kuv tso nws,
Muaj ib tug nqi kuv yuav tau them vim kuv dag nws,
Kuv tsis tau them li ces hnub no,
Tshwm sim ib tug tub hluas,
Nrog tib lub npe, tib lub hnub nyoog,
Tib lub ntsej muaj ntxim nyiam, tib tug yam ntxwv luag,
Tib tug ntxhiab, tib lub cev,
Tib tug yeeb yam, tig txoj kev ntshaw hlub.

 
Kuv lub siab seev yuj yees, tam sim no, kuv paub khuv xim lawm,
Nws kev hlub sawv loj zuj zus, dhia pig poog, xav yug ua kuv tus,
Puas yog tim kuv dag koj, kuv me nraug txha noog,
Es ib txoj kev hlub loj li no thiaj tuaj khob kuv qhov rooj ?
Lub ntiaj teb pib hu nkauj,
Cov dav hlau ya ua vaj voog sau lub ntuj xiav,
Cov noog tsiv teb tsaws chaw rov yam los txog,
Lub sij hawm kiab lias, txias thiab tos ntsoov,
Tus cua dhia tej zag, zoo siab qhi.
 
Kuv nkees ua luaj, caij sov twb dhau zuj zus mus,
Nws sawv ntawd, tos raws txais nws tus nqi,
Thov zam txim, kuv tus hlub, koj tau tos kuv ntev ntev tag zog,
Lub Ntuj tuaj koj tog os,
Lub Ntuj ua pauj koj,
Lub Ntuj rau txim rau kuv,
Vim koj txoj kev hlub muaj tseeb muaj tiag,
Kuv yog koj tug es koj yog kuv li, mus ib txhis,
Lub Ntuj tsim kuv es ua rau kuv seev yuj yees,
Kuv ces yuav tau txais kev raug txim no.

 
Ntuj xa nws tus tub zoo nraug tuaj rau txim rau kuv,
Ua rau kuv xav tau tab sis ntshai heev,
Nqhis ib txoj kev hlub ua kuv plaws rov dhia zoo siab,
Txog tav no, yeej tsis xav hais tias yuav muaj ntxiv,
Txhawj tias ua cas nws yuav nyiam kuv ua luaj,
Kuv txais tsis tau kev hlub no vim yog kev ntxhov plawv xwb,
Tus nqi them siab dhau lawm,
Txhob xav ntau, nqos cov kua muag,
Ncig lub pas dej txhawv, twj ywm.
 
Thov zam txim, kuv tus hlub, kuv tau tso koj tseg,
Kuv nkag siab rau koj lawm mog tam sim no,
Es kuv thov lub ntuj lub teb kom cia kuv laus ntsiag to,
Txhob ua kuv ntshaw kuv nyuab siab li kuv tau ua rau koj siab,
Thov zam txim, kuv tus me phooj ywg, kuv tau cia koj ua lub neej tib leeg,
Kuv khuv xim koj tag nrho kuv lub neej vim hais tias kuv yog koj tug,
Ntuj es, rov muab ib zaug ntxiv pub wb sib hlub dua rau lwm tiam os.

 
Zaj paj huam no txhais los ntawm zaj sau ua lus Fabkis "Il faut payer un prix".
 
Copyrights ©2005 Kao-Ly Yang
All Rights Reserved

Leaves know
Cov Nplooj Yeej Paub

Me tub hmoob,
Cov nplooj yeej poob
Cov paj yeej tawg
Hnub zoo siab ces tsawg tsawg ... xwb
Txhob xav ntau koj thiaj li nco txog
Koj tej me kev sib hlub mog


Ib tiam yeej tseg ib tiam lawm,
Xeev laus ntxhais Nkauj Ntxawm
Los yeej txawj laus thiab
Txhob kho kho siab … mog
Kav tsij npaj siab hais lus tuaj
Koj thiaj tsis quaj

Nplooj hmab nplooj ntoo ces txawj zeeg
Zoo npaum li cas los yus yog neeg
Thaum txog caij ncaim mus
Nco npaum li cas los cheem yeej tsis tau yus… li
Txhob seev txhob quaj …nawb
Ob peb hnub koj mas lawv qab tuaj

Cov nplooj yeej paub,
Cov paj yeej pom
Txawm koj yog Saub
Los tej zaum twb tsis paub
Neeg ces txawj tuag … tiag
Tuag mus ces cuag li mus ua luag … nyab.

Nkauj Hli (Kao-Ly Yang)

Copyright 2005 to Kao-Ly Yang
All rights reserved
 
Chanting While Traveling to Study
Seev Mus Kawm Txuj Ci

Nplooj hmab nplooj ntoo tshwm zom zaws
Zoo li ib zaj nkauj niam zeem paj zeem txiv mus ua hlaws
Cib ntsa iab mus rau kuv coj nyob hauv nruab siab
Laj zuj zis kuv me nruab plawv siv yis.

Lub caij no tag lawm
Lub caij tshiab nthuav ziab kuv me nplooj ntaub
Es niam nkauj cua niam tshuab me huab me nag
Ntub zuj zis mus tshuam kuv me nplooj ntawv
Ua rau kuv qhib tswv yim xav sim
Tuav txiv kaus fiav cev yuj yeev mus seev kev txawj
Es tuav niam nkauj zuag ntsis zuj zis me plaub hau dub plaub hau ntev mus nrhiav kev ntse.

Copyrights 2005 to Kao-Ly Yang
All rights reserved